Catholic Church, Maksi (Kanasiya)

Parish: Maksi (Kanasiya)
Place Name: Maksi (Kanasiya)
Address: Maksi (Kanasiya) P O, Ujjain Dt
Pin: 456970
Phone: 07363233551