Infant Jesus Catholic Church, Navada

Parish: Navada
Place Name: Navada
Address: Navada, Unhel P O, Ujjain Dt
Pin: 456221
Phone: 07366240182