Parishes / Mission Stations

Y

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Bercha
Address: St.Mary's Church
Christu Jyothi Nagar, Bercha, Shajapur Dt 465110
Madhya Pradesh india
Phone: 07363235202
 Chandukhedy
Address: St.Joseph's Catholic Church
Chandukhedy, Nalwa 456222
Madhya Pradesh india
Phone: 07342505272
 Gogapur
Address: St. Mary's Church
Gogapur, Mehidpur Road, Ujjain Dt 456440
Madhya Pradesh india
Phone: 09424815330
 Kaytha
Address: Sleeba Dham
Kaytha P O, Ujjain Dt 456663
Madhya Pradesh india
Phone: 07369262064
 Maksi (Kanasiya)
Address: Catholic Church
Maksi (Kanasiya) P O, Ujjain Dt 456970
Madhya Pradesh india
Phone: 07363233551
 Mendya
Address: Santhome Bhavan
P.B No. 227, Mendya, Navakheda 456006
Madhya Pradesh india
Phone: 0734250828
 Rajgrah
Address: St. Mary's Catholic Church
Rajgrah (Biaora) P O , M.P 465661
Madhya Pradesh india
Phone: 07372255133
 Udenkhedy
Address: Archana Bhavan
Udenkhedy P O, Rajgrah Dt, M.P 465683
Madhya Pradesh india
Phone: 09425945660, 09993002910
 Ujjain
Address: St.Mary's Cathedral Church
Ujjain, M.P 456010
Madhya Pradesh india
Phone: 07342520011, 2515970